Bế giảng lớp Truyền dạy đánh Chiêng cho các em thiếu niên và nhi đồng tại Buôn Dút, xã Bình Thuận. (07/08/2019, 14:08)

     Thực hiện Kế hoạch số: 24/KH-VHTT  ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Phòng Văn hóa Thông tin thị xã về việc tổ chức mở lớp truyền dạy đánh chiêng tại buôn Dút, xã Bình Thuận;

     Sáng ngày 29/7/2019, tại Nhà văn hóa cộng đồng buôn Dút, xã Bình Thuận, Ủy ban nhân dân xã Bình Thuận phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao thị xã Buôn Hồ tổ chức Lễ Bế giảng lớp học đánh Chiêng đầu tiên cho các em thiếu niên và nhi đồng tại Buôn Dút .

     Nhiều năm qua, xã Bình Thuận có một đội nghệ nhân đánh chiêng, nhưng nay các thành viên của đội đã lớn tuổi, nên việc thành lập đội chiêng trẻ là trăn trở của những người dân ở Buôn Dút và của chính quyền địa phương.

Đội nghệ nhân lớn tuổi đang thực hiện đánh chiêng làm mẫu cho đại biểu và các học viên thưởng thức

     Việc mở lớp truyền dạy chiêng cho thế hệ trẻ là một hoạt động rất thiết thực của Chính quyền địa phương trong công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa cồng chiêng của đồng bào dân tộc Ê đê trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Đồng thời góp phần thực hiện các mục tiêu Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và “Phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc” trong đời sống cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã Buôn Hồ.

     Theo kế hoạch lớp học được tổ chức trong 15 ngày, truyền dạy cho 28 em học viên (tương đương với 04 đội Chiêng) với sự hướng dẫn truyền dạy của Nghệ nhân Y Jiê Niê sinh năm 1949 và nghệ nhân Y Blum Niê sinh năm 1968 sống tại Buôn Dút.

Các em tự tin trình diễn bài chiêng tại buổi lễ bế mạc

Khen thưởng cho nghệ nhân  Y Jiê Niê và nghệ nhân Y Blum Niê

Trao giấy chứng nhận cho các em học viên đã hoàn thành khóa học

Ông Phạm Bá Minh – Phó trưởng phòng Văn hóa Thông tin thị xã bát biểu tại buổi Lễ Bế mạc lớp truyền dạy chiêng

     Phát biểu tại buổi Lễ Bế giảng Lớp học, ông Phạm Bá Minh – Phó trưởng phòng Văn hóa Thông tin thị xã ghi nhận kết quả học tập của các em,  mong muốn các em hiểu rõ và nêu cao tinh thần dân tộc, cố gắng không ngừng học tập tri thức, văn hóa Việt Nam nói chung và văn hóa của đồng bào Ê đê nói riêng để phát huy hơn nữa truyền thống của dân tộc mình, ông nhấn mạnh việc tổ chức Truyền dạy đánh Chiêng cho các em Thanh thiếu niên đồng bào dân tộc Ê đê trên địa bàn thị xã là mối quan tâm hàng đầu của Thị ủy, Ủy ban nhân dân, phòng Văn hóa – Thông tin thị xã Buôn Hồ trong chiến lược “Phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc” của địa phương. Đề nghị các cấp, các ngành, địa phương quan tâm, tổ chức tốt và có hiệu quả hoạt động này./.

Ngô Thị Thân (xã Bình Thuận)

Các tin khác
THỐNG KÊ HỒ SƠ
VIDEO

Thống kê truy cập

Hôm nay: 1635

Tất cả: 11302630

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ BUÔN HỒ

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Thị xã Buôn Hồ

Cơ quan thường trực: BTG Thị ủy và Văn phòng HĐND, UBND thị xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Võ Văn Dũng - Ủy viên BTV Thị ủy - Phó Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ

Trụ sở: Số 02 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường An Lạc - Thị xã Buôn Hồ - Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3.871.630 Fax: 0262 3.872.760 Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk