Ban Chỉ đạo Đề án 1956 kiểm tra công tác đào tạo nghề nông thôn năm 2020 tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp- Giáo dục Thường xuyên thị xã. (28/08/2020, 08:51)

     Nhằm kiểm tra thực hiện các nội dung hoạt động, chính sách của Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những sai sót trong quá trình thực hiện, bảo đảm công tác dạy nghề đạt hiệu quả và nâng cao năng lực xây dựng kế hoạch, quản lý, triển khai thực hiện Đề án, đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung của Đề án và Kế hoạch thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thị xã, tình hình tổ chức, triển khai thực hiện ở cơ sở, những thuận lợi, khó khăn, hạn chế tại Trung tâm GDNN – GDTX thị xã; đảm bảo quá trình thực hiện đúng mục đích, đúng đối tượng, đạt hiệu quả cao. Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1956 ban hành Quyết định số 1874/QĐ-BCĐ, ngày 14/8/2020 thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg trên địa bàn thị xã năm 2020; ngày 26/8/2020 Đoàn kiểm tra làm việc tại Trung tâm GDNN-GDTX thị xã, tham gia Đoàn kiểm tra có đại diện lãnh đạo phòng Lao động-Thương binh và xã hội, phòng Nội vụ, phòng Tài chính Kế hoạch, phòng Kinh tế thị xã.

Các học viên lớp xây dựng dân dụng đang thực hành xây tường rào

     Sau khi kiểm tra thực tế các lớp đào tạo nghề nông thôn của Trung tâm GDNN-GDTX, nghe báo cáo và kiểm tra hồ sơ có liên quan, Đoàn kiểm tra đánh giá kết quả đạt được và những tồn tại trong quá trình triển khai Đề án đào tạo nghề nông thôn theo Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ năm 2020,n Ban Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX ghi nhận những đánh giá của Đoàn kiểm tra, phân tích nguyên nhân và kiến nghị một số nội dung nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề trên điạ bàn thị xã .

Kiểm tra lớp học nghề may công nghiệp tại Trung tâm GDNN-GDTX thị xã

     Trong năm 2020 mặc dù có những khó khăn trong công tác tuyển sinh nhất là tình hình lao động tham gia làm việc tại các tỉnh và diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Trung tâm GDNN-GDTX đã chủ động xây dựng chương trình đào tạo nghề theo Quyết định 1956 trên địa bàn thị xã, chủ động phối hợp với các xã, phường trong việc tuyển sinh tham gia các lớp đào tạo nghề,qua 8 tháng đầu năm đã mở 07 lớp đào tạo nghề bao gồm : 2 lớp may công nghiệp, 01 lớp dệt thổ cẩm, 01 lớp xây dựng dân dụng, 01 lớp hàn điện, 01 lớp chăn nuôi heo và 01 lớp chăn nuôi trâu bò cho 245 học viên trong đó có 157 học viên nữ. Tính đến nay đã kết thúc 02 lớp học gồm lớp dệt thổ cẩm, 01 lớp may công nghiệp và chuẩn bị hoàn thành chương trình đối với 01 lớp may công nghiệp và lớp xây dựng dân dụng, các lớp còn lại đang thực hiện đúng tiến độ đã đề ra. Việc quản lý sử dụng hệ thống biểu mẫu, sổ sách về đào tạo nghề thực hiện theo Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 20/10/2015, Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH, ngày 26/12/2018 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội.

     Một số vấn đề chưa triển khai hiệu quả như việc nghiên cứu thêm một số ngành nghề phục vụ cho kinh doanh, khảo sát nhu cầu thực tế đề nghị thay đổi việc đào tạo những nghề không phù hợp; việc nắm tình hình học viên tham gia học trùng các lớp đào tạo nghề; việc phối hợp với xã, phường đánh giá hiệu quả và chất lượng đào tạo nghề, số người sau đào tạo có việc làm, mức thu nhập số học viên sau đào tạo nghề có mức thu nhập khá và số học viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo; quan tâm đến việc duy tu bảo dưỡng đối với một số cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa được sử dụng; cập nhật những thông tin mới trong giáo trình dạy nghề; sửa chữa và nâng cấp các thiết bị hiện có để sử dụng hiệu quả trong dạy nghề.

     Đối với kiến nghị của Trung tâm GDNN-GDTX trong việc bố trí giáo viên cơ hữu, bổ sung thêm nhân sự cho Tổ đào tạo nghề đề nghị Trung tâm sử dụng trong số biên chế hiện có điều chỉnh cho phù hợp; việc chỉ đạo sự phối hợp giữa các phòng ban chức năng, Trung tâm GDNN-GDTX với UBND xã, phường về thực hiện Thông tư số 30/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BNNPTNT-BCT-BTTTT, ngày 12/12/2012 của liên Bộ Lao động TBXH, Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp phát triển Nông thôn, Bộ Công thương, Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ sẽ tham mưu UBND thị xã chỉ đạo thực hiện; việc xem xét đầu tư trang thiết bị đối với các ngành nghề đang đào tạo hiện chưa có như xây dựng dân dụng, nghề hàn, sửa chữa máy nông nghiệp sẽ kiến nghị UBND thị xã và các sở ngành giải quyết.

Lê Bá Hiếu

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ BUÔN HỒ

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Thị xã Buôn Hồ

Cơ quan thường trực: BTG Thị ủy và Văn phòng HĐND, UBND thị xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thị ủy viên - Phó Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ

Trụ sở: Số 02 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường An Lạc - Thị xã Buôn Hồ - Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3.871.630 Fax: 0262 3.872.760 Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk