Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia thị xã làm việc với xã Ea Drông về thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020 (20/08/2020, 15:48)

     Thực hiện Chương trình làm việc của UBND thị xã năm 2020, ngày 19/8/2020, Ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia thị xã tổ chức buổi làm việc với Ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia xã Ea Drông về tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã.

     Tham gia Đoàn công tác có đ/c Y’Vinh Tơr - Tỉnh ủy viên – Bí thư Thị ủy, đ/c Phạm Phú Lộc – Phó bí thư – Chủ tịch UBND thị xã, đ/c Võ Văn Dũng – UVTV- Phó chủ tịch UBND thị xã và lãnh đạo các phòng: Kinh tế, Quản lý Đô thị, Lao động Thương binh xã hội, Văn hóa Thông tin, Tài chính Kế hoạch, Văn phòng HĐND-UBND, Chi cục Thống kê; đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Nông dân thị xã.

Đ/c Trần Hậu Hương – Phó Bí thư Đảng ủy xã Ea Drông báo cáo tại buổi làm việc

     Xã Ea Drông là xã có trên 70% dân số là đồng bào dân tộc tại chỗ với dân số 11.830, 2626 hộ, 21 thôn buôn, số hộ nghèo chiếm tỷ lệ 8,5%, cận nghèo tỷ lệ 11,3%; trong quá trình xây dựng nông thôn mới đã được các cấp, các ngành quan tâm đầu tư, sự quyết tâm của Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể đặc biệt là sự đồng thuận của người dân trong năm 2019 đã đạt được 15/19 tiêu chí, còn 4 tiêu chí về giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, hộ nghèo và thu nhập bình quân đầu người chưa đạt. Đến nay về cơ bản các tiêu chí này đã được đầu tư và hoàn thiện hiện đang chờ thẩm định và đánh giá để được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020 theo Nghị quyết năm 2020 của Thị ủy-HĐND và Chương trình kế hoạch năm 2020 của UBND thị xã.

     Trao đổi tại buổi làm việc các thành viên của Đoàn công tác hướng dẫn chi tiết việc hoàn thiện các hồ sơ đề nghị thẩm định việc hoàn thành chương trình Nông thôn mới trên địa bàn xã.

Đ/c Y’ Vinh Tơr – Tỉnh ủy viên – Bí thư Thị ủy phát biểu tại buổi làm việc

     Phát biểu tại buổi làm việc đ/c Y Vinh Tơr - Bí thư Thị ủy đánh giá cao việc tập trung chỉ đạo của UBND thị xã, vai trò của các ban ngành đoàn thể thị xã, sự nỗ lực của hệ thống chính trị xã Ea Drông về cơ bản đã đạt 19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới; cần tập trung rà soát lại các nội dung từng tiêu chí, thiết lập hồ sơ và báo cáo chi tiết đảm bảo theo quy định; yêu cầu có sự tập trung cao độ của xã, sự hỗ trợ tích cực của các phòng ban chức năng của thị xã, đặc biệt quan tâm đến việc đáng giá sự đồng thuận của người dân trong việc xây dựng Nông thôn mới.

     Kết luận buổi làm việc đ/c Phạm Phú Lộc – Chủ tịch UBND thị xã – Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia của thị xã yêu cầu Ban chỉ đạo xã phối hợp với các phòng ban của thị xã tập trung việc rà soát và hoàn thiện thủ tục hồ sơ công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới trong tháng 8/2020 và Văn phòng Điều phối Nông thôn mới thị xã hoàn thiện hồ sơ trong tháng 9/2020 để trình các sở, ngành của tỉnh thẩm định, lưu ý việc hướng dẫn chi tiết từng loại hồ sơ nhất là các tiêu chí vừa phấn đấu đạt trong năm 2020, đồng thời tập trung tuyên truyền trong nhân dân để tổ chức lấy phiếu đánh giá của người dân về xây dựng nông thôn mới; hoàn thiện các thủ tục để công nhận thị xã Buôn Hồ hoàn thành chương trình xây dựng Nông thôn mới. Bên cạnh đó đề nghị UBND xã soát xét đánh giá lại các chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trong năm 2020 để tập trung lãnh đạo việc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm 2020.

Lê Bá Hiếu

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ BUÔN HỒ

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Thị xã Buôn Hồ

Cơ quan thường trực: BTG Thị ủy và Văn phòng HĐND, UBND thị xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thị ủy viên - Phó Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ

Trụ sở: Số 02 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường An Lạc - Thị xã Buôn Hồ - Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3.871.630 Fax: 0262 3.872.760 Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk