Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Đắk Lắk kiểm tra, giám sát tại thị xã Buôn Hồ (15/05/2020, 09:35)

     Sáng ngày 14/5/2020, Đoàn kiểm tra, giám sát của các thành viên Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đã đến làm việc tại thị xã Buôn Hồ. Đoàn kiểm tra do ông Tăng Hải Châu, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành viên BĐD HĐQT NHCSXH tỉnh, làm trưởng đoàn. Tham dự buổi làm việc có Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND thị xã, trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã và các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, PCT UBND thị xã, trưởng trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã phát biểu ý kiến

     Qua kết quả kiểm tra, giám sát tại UBND phường An Lạc và thị xã Buôn Hồ cho thấy, trong năm 2019 và 4 tháng đầu năm 2020 Ngân hàng chính sách xã hội thị xã đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chỉ tiêu tín dụng được giao. Kết quả: tổng nguồn vốn được giao tăng 12.057 triệu đồng so với cuối năm 2019; huy động tiền gửi tiết kiệm đến 30/4/2020 đạt 21.533 triệu đồng, đạt 102% kế hoạch giao; tổng dư nợ các chương trình tín dụng đến 30/4/2020 đạt 241.197 triệu đồng, tăng 4.301 triệu đồng so với năm 2019, tỷ lệ tăng trưởng đạt 1,82%; chất lượng tín dụng tiếp tục được nâng lên, tỷ lệ nợ quá hạn giảm 0,03% so với cuối năm 2008.

     Phát biểu tại buổi làm việc, Ông Nguyễn Thanh Tùng, PCT UBND thị xã, trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã ghi nhận những ý kiến đóng góp mà các thành viên của Đoàn kiểm tra, giám sát tỉnh đã chia sẻ. Đồng thời, mong muốn Đoàn công tác tiếp tục quan tâm, kiến nghị Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh quan tâm hàng năm cân đối bổ sung tăng nguồn vốn cho vay của chương trình cho vay giải quyết việc làm, chương trình hộ mới thoát nghèo cho thị xã nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu tạo việc làm, tăng thu nhập cho đối tượng được thụ hưởng.

Ông Tăng Hải Châu, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành viên BĐD HĐQT NHCSXH tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc

     Thay mặt Đoàn kiểm tra, giám sát, ông Tăng Hải Châu, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành viên BĐD HĐQT NHCSXH tỉnh đánh giá cao nỗ lực hoạt động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã; chất lượng tín dụng tiếp tục được nâng lên, nợ quá hạn giảm; hoạt động kiểm tra, giám sát của các thành viên Ban đại diện và các hội đoàn thể nhận ủy thác được duy trì tốt; địa phương đã kịp thời chuyển 2 tỷ vốn ủy thác qua PGD Ngân hàng chính sách xã hội thị xã để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn; công tác tuyên truyền về tín dụng chính sách thông qua các phương tiện thông tin đại chúng được thị xã quan tâm thực hiện... Đồng thời yêu cầu Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thị xã trong thời gian tới tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, phối hợp chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách về hoạt động tín dụng ưu đãi. Quan tâm đến chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động theo nghị quyết 42/NQ-CP, ngày 9/4/2020 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; chú trọng công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, kiểm tra giám sát của Ban đại diện hội đồng quản trị NHCSXH, kiểm tra giám sát của các hội đoàn thể nhận ủy thác.

     Về các kiến nghị của thị xã Đoàn sẽ tổng hợp đầy đủ và đề xuất Hội đồng quản trị, NHCSXH tỉnh xem xét, giải quyết.

Chu Thị Thùy Anh

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ BUÔN HỒ

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Thị xã Buôn Hồ

Cơ quan thường trực: BTG Thị ủy và Văn phòng HĐND, UBND thị xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thị ủy viên - Phó Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ

Trụ sở: Số 02 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường An Lạc - Thị xã Buôn Hồ - Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3.871.630 Fax: 0262 3.872.760 Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk