Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trung ương làm việc tại thị xã Buôn Hồ (30/09/2019, 09:10)

     Chiều ngày 24/9/2019 Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” do đồng chí Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” thị xã. Tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra có đồng chí: Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” thị xã, cùng các thành viên BCĐ phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thị xã.

Đồng chí Nhữ Thị Lệ, TUV, Trưởng phòng Văn hóa thông tin thị xã trình bày báo cáo tại buổi kiểm tra

     Thời gian qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn thị xã đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể của thị xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; công tác tuyên truyền được đẩy mạnh thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia. Đến nay, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn đã được được những kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến cơ bản trong việc thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng môi trường văn hóa, tư tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.

     Các phong trào xây dựng gia đình văn hóa; phong trào thôn, buôn, TDP văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường đạt chuẩn văn minh đô thị; phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; phong trào “toàn dân rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại; cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được quan tâm thực hiện có hiệu quả.

     Đến tháng 9 năm 2019, toàn thị xã có 88,37% hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hoá, 94,6% thôn, buôn, TDP  được công nhận danh hiệu văn hoá; có 60% xã được công nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới; 85,7% phường được công nhận phường đạt chuẩn văn minh đô thị; có 98% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa. Số người tham gia tập luyện thể thao thường xuyên đạt 28,3%, số gia đình tập luyện thể thao thường xuyên đạt 17,2%. Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; việc cưới, việc tang được tổ chức chu đáo, trang nghiêm, bảo đảm vệ sinh môi trường và trật tự an toàn xã hội...

     Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã tập trung vào một số vấn đề: Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn; việc xây dựng, thực hiện các hương ước, quy ước tại các thôn, buôn, TDP trên địa bàn thị xã; công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải trên địa bàn; công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; việc thực hiện các chế độ, chính sách cho người có công; công tác dạy nghề…

Đồng chí Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam kết luận tại buổi kiểm tra

     Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí trưởng đoàn kiểm tra Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và những kết quả đã đạt được của thị xã Buôn Hồ trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Đồng thời yêu cầu, thời gian tới thị xã Buôn Hồ tiếp tục quan tâm làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền; thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết hoạt động của phong trào; tích cực quan tâm kiểm tra, giám sát hoạt động phong trào tại các đơn vị trên địa bàn thị xã để việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đạt hiệu quả ngày càng tốt hơn. 

Chu Thị Thùy Anh

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ BUÔN HỒ

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Thị xã Buôn Hồ

Cơ quan thường trực: BTG Thị ủy và Văn phòng HĐND, UBND thị xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thị ủy viên - Phó Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ

Trụ sở: Số 02 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường An Lạc - Thị xã Buôn Hồ - Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3.871.630 Fax: 0262 3.872.760 Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk