Đảng ủy Công an thị xã Buôn Hồ tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (22/10/2019, 14:00)

     Ngày 16/10/2019, tại Hội trường UBND thị xã Buôn Hồ, Đảng ủy Công an thị xã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Đảng. Tham dự có hơn 130 đảng viên đang sinh hoạt tại 13 chi bộ trực thuộc đảng bộ, đại diện chi bộ Công an phường và Công an xã chính quy. Đồng chí Lê Văn Không – Phó Bí thư Đảng ủy chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Lê  Văn Không – Phó Bí thư Đảng ủy phát biểu khai mạc Hội nghị

     Tại Hội nghị, đảng viên đã được quán triệt nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Thông tri 01-TT/ĐUCA, ngày 19/9/2019 của Đảng ủy Công an Trung ương về đại hội đảng các cấp trong Công an nhân dân nhiệm kỳ 2015 – 2020; Kế hoạch số 92-KH/TU, ngày 12/9/2019 của Thị ủy Buôn Hồ, Kế hoạch số 146-KH/ĐUCA, ngày 10/10/2019 của Đảng ủy Công an tỉnh về tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng ủy Công an tỉnh về Đại hội Đảng và trực tiếp triển khai Kế hoạch số 1058-KH/ĐUCA, ngày 08/10/2019 của Đảng ủy Công an thị xã về đại hội các chi bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ Công an thị xã lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

     Việc tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các Thông tri, kế hoạch về đại hội đảng là bước đầu tiên, quan trọng trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức đại hội Đảng tại đơn vị, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên về đại hội, phát huy vai trò, trách nhiệm của đảng viên Công an thị xã trong các nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là rà soát, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chỉ tiêu công tác năm 2019 và nhiệm kỳ 2015 – 2020; chủ động tuyên truyền, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sỹ; chuẩn bị tốt nội dung và công tác nhân sự phục vụ đại hội đảng các cấp.

Đảng viên tham dự và tiếp thu các văn bản được triển khai tại Hội nghị

     Cũng tại Hội nghị, cán bộ đảng viên đã được tiếp thu Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và Kế hoạch của Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Công an thị xã triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW. Nghị quyết được triển khai với mục tiêu bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân với Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

     Việc tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cũng đã được xác định là nội dung vô cùng quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sắp tới.

Phan Thúy Hằng

Các tin khác
THỐNG KÊ HỒ SƠ
VIDEO

Thống kê truy cập

Hôm nay: 1402

Tất cả: 11302397

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ BUÔN HỒ

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Thị xã Buôn Hồ

Cơ quan thường trực: BTG Thị ủy và Văn phòng HĐND, UBND thị xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Võ Văn Dũng - Ủy viên BTV Thị ủy - Phó Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ

Trụ sở: Số 02 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường An Lạc - Thị xã Buôn Hồ - Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3.871.630 Fax: 0262 3.872.760 Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk