Đảng ủy cơ quan chính quyền thị xã Buôn Hồ tổ chức Hội nghị quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Buôn Hồ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 (22/09/2020, 10:28)

     Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/ĐU, ngày 24/8/2020 của Đảng ủy cơ quan chính quyền thị xã về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

     Ngày 21/9/2020, Đảng ủy cơ quan chính quyền thị xã Buôn Hồ tổ chức Hội nghị quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Buôn Hồ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 cho 118 đảng viên tại 14 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ.

Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Út, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã truyền đạt nội dung Nghị quyết

     Tại hội nghị, các đảng viên đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Út, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã truyền đạt nội dung Nghị quyết. Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Buôn Hồ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 3 đến ngày 4/8/2020. Trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Buôn Hồ đã đề ra phương hướng, mục tiêu tổng quát, mục tiêu chủ yếu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025. Về phương hướng, nhiệm vụ Nghị quyết nêu cụ thể 6 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu và 21 chỉ tiêu chủ yếu đó là: Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy dân chủ xã hội và sức mạnh đoàn kết toàn dân; tập trung huy động hiệu quả các nguồn lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; sử dụng hiệu quả lợi thế và phát triển mạnh về thương mại, dịch vụ, du lịch, từng bước phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, chuỗi giá trị gắn với bảo vệ môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu; tiếp tục chăm lo và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng môi trường sống an toàn; quân sự, quốc phòng vững chắc. Tập trung phấn đấu xây dựng thị xã Buôn Hồ sớm trở thành đô thị loại III.

     Thông qua hội nghị tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên nắm vững các nội dung, quan điểm của Đảng trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Buôn Hồ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; góp phần vận dụng vào triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Đảng bộ, chi bộ một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp và tạo sự thống nhất về ý chí, hành động trong cán bộ, đảng viên về việc thực hiện các nội dung, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được đề ra trong Nghị quyết.

Trần Khoa

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ BUÔN HỒ

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Thị xã Buôn Hồ

Cơ quan thường trực: BTG Thị ủy và Văn phòng HĐND, UBND thị xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thị ủy viên - Phó Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ

Trụ sở: Số 02 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường An Lạc - Thị xã Buôn Hồ - Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3.871.630 Fax: 0262 3.872.760 Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk