Đảng Bộ Cơ Quan Thị ủy tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019) (15/08/2019, 07:41)

     Chiều ngày 13/8/2019, Đảng bộ Cơ quan Thị ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019).

     Tham dự Hội nghị có đồng chí Y Vinh Tơr - TUV, Bí thư Thị ủy, đồng chí H’ Blă Mlô - Phó Bí thư Thị ủy, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Văn Út - UVTV Thị ủy, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Thị ủy chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

     Trong 03 năm qua, công tác triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng ủy tiến hành nghiêm túc, kịp thời. Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, các đoàn thể tổ chức sinh hoạt chuyên đề hàng năm, các chi bộ, đoàn thể đã có nhiều sáng tạo, đổi mới trong việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề đạt chất lượng, hiệu quả cao, phải kể đến như Chi bộ Văn phòng Thị ủy, Chi đoàn Cơ quan Thị ủy...

     Qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các đồng chí bí thư, cấp ủy viên, lãnh đạo các bộ phận và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, quần chúng trong cơ quan đã xác định rõ ý thức trách nhiệm, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện Học tập và làm theo phong cách gần dân, trọng dân, thực hành đạo đức công vụ, xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân. Các đồng chí bí thư, cấp ủy viên, lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Thị ủy và cán bộ, đảng viên thực hiện làm theo Bác thể hiện toàn diện trên các mặt: đạo đức, lối sống; ý thức chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tinh thần trách nhiệm trên lĩnh vực công tác được phân công phụ trách; ý thức phục vụ nhân dân, trọng dân, gần gũi với nhân dân; tự giác rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong “sâu sát”, thái độ ứng xử văn minh, lịch sự, tôn trọng trong giao tiếp với cơ sở, lắng nghe ý kiến của cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Đa số cán bộ đảng viên của Đảng bộ luôn nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao và hoàn thành tốt nhiệm vụ; luôn gương mẫu phát huy trách nhiệm cá nhân trước tập thể; ý thức tổ chức, kỷ luật; có lối sống, tác phong công tác và tác phong sinh hoạt theo chuẩn mực, trung thực trong lời nói, việc làm; bản thân mỗi cán bộ đảng viên đều ý thức trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nỗ lực rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, chấp hành nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị cũng như vận động gia đình thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Đa số các cán bộ lãnh đạo luôn có ý thức chấp hành và thực hiện tốt việc nêu gương theo Quy định 101 - QĐ/TW của Ban Bí thư. Tập thể Đảng bộ luôn đoàn kết, thống nhất.

Đ/c Võ Văn Sự - TVĐU, Bí thư Chi bộ Văn phòng thông qua dự thảo báo cáo sơ kết 03 năm  thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

     Những năm qua, tất cả cán bộ đảng viên của Đảng bộ đều ý thức được việc học tập và làm theo Bác thông qua công tác chuyên môn hàng ngày, mỗi cán bộ đảng viên đều làm việc với tinh thần, trách nhiệm cao. Thông qua các chi bộ, Đảng bộ đã lãnh đạo cán bộ đảng viên các cơ quan tham mưu giúp việc Thị ủy tham mưu tốt cho Thường trực, Ban Thường vụ Thị ủy lãnh đạo, điều hành các mặt hoạt động của Đảng bộ thị xã, nhất là công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, 7, 8 khóa XII của Đảng, các ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước và địa phương; chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc xây dựng đề án nhân sự đại hội các chi bộ; tổ chức đại hội chi bộ khóa III, nhiệm kỳ 2017 - 2020. Lãnh đạo các đoàn thể tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, lần thứ IV, tổ chức được nhiều hoạt động, phong trào cho đoàn viên tham gia sôi nổi, góp phần khích lệ từng đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; công tác thăm, tặng quà và phát động quần chúng tại đơn vị kết nghĩa được tiến hành kịp thời, hiệu quả. Đánh giá, phân loại đảng viên hàng năm có 100% chi bộ đạt TSVM, nhiều đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hàng năm Đảng bộ được Ban Thường vụ Thị ủy xếp loại trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

     Việc tổ chức thực hiện phong cách gần dân, trọng dân và thực hành đạo đức công vụ nhìn chung đã đạt được một số kết quả trong việc sâu sát với cơ sở, tận tình trong công tác, gần gũi với nhân dân, lắng nghe ý kiến phản hồi từ cấp dưới, góp phần rèn luyện nhân cách, tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, chấp hành nghiêm kỷ luật và có tinh thần sáng tạo trong thi hành công vụ, ý thức học tập, tinh thần đoàn kết trong cán bộ đảng viên, góp phần thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

     Trong những năm qua, trong toàn Đảng bộ đã có những mô hình hay, cá nhân tiêu biểu phải kể đến như: Chi bộ Ban Tuyên giáo lãnh đạo cán bộ đảng viên tham mưu cho Ban Thường vụ Thị ủy triển khai Chương trình đột phá về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đạt kết quả tốt, được cấp trên đánh giá cao; Chi bộ Trung tâm BDCT chỉ đạo cán bộ đảng viên Trung tâm lấy ý kiến của học viên về chất lượng đào tạo của Trung tâm, về thái độ phục vụ của cán bộ, đảng viên, về chất lượng bài giảng của giảng viên ở Trung tâm, qua đó từng bước khắc phục những hạn chế, thiếu sót, nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị của Trung tâm chính trị; Chi bộ Cơ quan Ủy ban kiểm tra chỉ đạo cán bộ đảng viên tham mưu cho Ban Thường vụ Thị ủy quan tâm kiểm tra giám sát việc khắc phục các khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên sau các kết luận kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ và Ủy ban kiểm tra Thị ủy;… Công đoàn cơ quan và Ban nữ công duy trì tốt phong trào góp vốn cho các đoàn viên vay phát triển kinh tế và phục vụ học tập; các thành viên trong câu lạc bộ Thanh niên với báo chí của Chi đoàn cơ quan luôn phát huy tinh thần tích cực, chủ động, hầu hết các đồng chí đều có bài viết đăng trên các trang báo địa phương, Đoàn thanh niên có nhiều hoạt động giúp đỡ đồng bào buôn kết nghĩa, phát động và triển khai phong trào lao động sản xuất, dọn vệ sinh phục vụ các hội nghị của Thị ủy gây quỹ hoạt động phong trào… Đối với cá nhân, đa số cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đều tích cực nghiên cứu học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị; trong 03 năm đã có thêm 06 đồng chí tham gia chương trình sau đại học, nhiều đồng chí tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt năm 2018, đồng chí Phạm Tấn Thỏa - Bí thư Chi bộ Trung tâm bồi dưỡng chính trị đã đạt giải cao trong các kỳ thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc.

Đ/c Nguyễn Văn Út - Bí thư Đảng ủy thông qua đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

     Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Út - Bí thư Đảng ủy cũng đã thông qua đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí nhấn mạnh: Kỷ niệm 50 năm ngày Bác đi xa, ôn lại lời căn dặn của Người trong Di chúc, là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức Đảng tự soi rọi lại mình; phấn đấu xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh lãnh đạo khối đại đoàn kết toàn dân “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh” như di nguyện của Người.

Đ/c Y Vinh Tơr - TUV, Bí thư Thị ủy trao giấy khen cho các tập thể đạt thành tích tiêu biểu trong 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

     Tại Hội nghị, Đảng ủy Cơ quan Thị ủy đã thông qua quyết định khen thưởng 02 tập thể và 01 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (giai đoạn 2016-2019).

Hồ Thị Nghĩa

Các tin khác
THỐNG KÊ HỒ SƠ
VIDEO

Thống kê truy cập

Hôm nay: 1700

Tất cả: 11302695

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ BUÔN HỒ

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Thị xã Buôn Hồ

Cơ quan thường trực: BTG Thị ủy và Văn phòng HĐND, UBND thị xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Võ Văn Dũng - Ủy viên BTV Thị ủy - Phó Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ

Trụ sở: Số 02 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường An Lạc - Thị xã Buôn Hồ - Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3.871.630 Fax: 0262 3.872.760 Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk